บริการ
TH
EN
TH
CN

โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน

15-16 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ผนึกกำลัง บริษัท Educatique Corporation, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน ROBOT CAMP ณ ห้างสรรพสินค้า Promenada จังหวัดเชียงใหม่

โดยดีป้าได้นำวิทยากรจาก Coding Thailand เข้าร่วมจัดกิจกรรมสอนเขียน Coding และการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อมอบความรู้และฝึกทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 7-12 ปี ให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้เรียนเพียง 30 คน และเต็มทุกที่นั่งภายใน 15 นาที อีกทั้งมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นับเป็นมิติใหม่ของการตื่นตัวในการให้ความสนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

Tag: #depa #digital #technology #coding #robot #chiangmai #northern #thailand