บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้าเหนือบน" ปลุกผู้ประกอบการธุรกิจอาหารภาคเหนือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลาดดิจิทัล

18 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวิร์คช็อปในชื่อ “โครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต" ให้กับกลุ่มธุรกิจด้านอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม Ibis Style เชียงใหม่

โดยนายปรัชญา โกมณี นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Digital Marketing Transformation for the Future เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีผลต่อธุรกิจอาหารในปัจจุบัน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 20 องค์กร อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Tag: #depa #digital #innovation #technology #marketing #transformation #food #northernthailand #chiangmai #thailand