บริการ
TH
EN
TH
CN

เริ่มแล้ว! งาน “Thailand Cybersecurity 2019” ปลุกคนไทยตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

19 มิถุนายน 2562, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Cybersecurity 2019” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เดินหน้าสานต่อพันธกิจการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ SIGMA ซึ่งอักษร S หรือ Cyber Security มีความหมายถึง การปกป้อง คุ้มครองข้อมูล ทั้งส่วนตัว องค์กร และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ห่างไกลจากภัยไซเบอร์ ดังนั้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนไม่ควรมองข้าม

“กระทรวงฯ มีภารกิจในการควบคุม กำกับดูแล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนไทยให้ก้าวสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเดินหน้าลงมือทำไปพร้อมกัน” ดร.พิเชฐ กล่าว

สำหรับงานสัมมนา Thailand Cybersecurity 2019 จัดภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation มุ่งเน้นเนื้อหาด้าน Cybersecurity, e-Transaction, Privacy และ Secure Environment นอกจากนี้ยังจัดควบคู่กับงาน RSA®C UNPLUGGED และ งาน CYBERTECH ASIA 2019 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับองค์กร และประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง