บริการ
TH
EN
TH
CN

ผอ.ดีป้า ดึงหน่วยงานพันธมิตรร่วมสร้างความภูมิใจใน World Expo 2020 Dubai

19 มิถุนายน 2562, อาคารดีป้าลาดพร้าว - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเนื้อหานิทรรศการในงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย และ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน World Expo 2020 Dubai รวมถึงหารือถึงแนวทางการนำเสนอเนื้อหาในห้องนิทรรศการร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานพันธมิตรอีกกว่า 10 หน่วยงาน

โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือความคืบหน้าเนื้อหา นิทรรศการในอาคารแสดงประเทศไทยโดยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Mobility for the Future หรือการขับเคลื่อนสู่อนาคต โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยซึ่งมีรากฐานมาจากพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อส่งต่อความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน และต่อเนื่องถึงอนาคตด้วยการ “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ดร.ณัฐพล ได้กล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมงานของ หน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ว่า “สำหรับ World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้ depa ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานก็จริง แต่เราถือว่าทุกคนจากทุกหน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เราตั้งใจนำเสนอภาพอนาคตของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรของเราทุกหน่วยที่เข้าใจและให้การสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล และการประสานงาน ซึ่งน่าจะทำให้งานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามแผนที่วางไว้”

สำหรับงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://expo2020dubaithailand.com/ หรือ Facebook/ IG: Expo2020DubaiThailand