บริการ
TH
EN
TH
CN

“ผอ.ดีป้า” นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

20 มิถุนายน 2562, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีปฏิญาณตนและลงนามแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารดีป้า ลาดพร้าว

พร้อมกันนี้ ผอ.ดีป้า ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่า “การต่อต้านทุจริต เป็นหนึ่งใน Core Value ขององค์กร สมัยก่อตั้งองค์กรใหม่ๆ ผมยืนยันเสมอ เวลามีใครมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต การรับเงินโครงการ การรับเงินสินบน การรับเงินใต้โต๊ะ หรือการดำเนินการที่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน ผมบอกไปว่าเรื่องนี้ไม่มีที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเด็ดขาด และหากมี ก็จะลงโทษขั้นสูงสุด เพราะเราเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทย ที่มีการประกาศชัดเจนว่า จะไม่ใช่แค่ปลดออกจากหน้าที่ แต่ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงขั้นสูง คือ ประกาศไล่ออกทันที ขอให้การปฏิญาณตนในวันนี้ อยู่ในใจพวกเราและสืบสานต่อไปกับรุ่นน้องที่กำลังเข้ามาใหม่ด้วย ผมขอขอบคุณทุกคน ขอบคุณในนามประเทศ ขอบคุณในนามผู้นำองค์กร และขอบคุณแทนประชาชนคนไทย ที่มีคนดี ๆ อย่างพวกเรา มือสะอาดอยู่ในองค์กรแห่งนี้”