บริการ
TH
EN
TH
CN

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร จ.ขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาใช้ในการเกษตร ผ่านการบรรยายจาก 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพบกับกิจกรรม Business Matching การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมงานกับผู้ประกอบการดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3pDQDF1cjnH3jFgt8 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สถานที่ ห้องประชุม คอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์