บริการ
TH
EN
TH
CN

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาใช้ในการเกษตร ผ่านกรณีศึกษา Digital Provider ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร อาทิ คุณคมธัช วัฒนศิลป์ CEO Smart Organic Greenhouse และ คุณอานนท์ บุณยประเวศ CEO & Co-Founder Tech Farm และ พบกับกิจกรรม Business Matching การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมงานกับผู้ประกอบการดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wSbRP2h8ffRi7QjZ9 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2562