บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Jeongbuk National University

20 มกราคม 2563, อาคารดีป้าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม และ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล กล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ Jeongbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานฯ

พร้อมรับฟังการบรรยายถึงพันธกิจของสำนักงานฯ และแนวทางการพัฒนา digital ecosystem ของประเทศไทย ตลอดจนเยี่ยมชมบรรยากาศการส่งเสริมในอาคารสำนักงานฯ ประกอบไปด้วย IoT & Digital Innovation Institute, Government Big Data Institute และ Digital Startup Institute รวมถึงเข้าร่วมฟังการสัมมนาในงาน “City Possible เพื่อจัดทำความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่าง depa และ mastercard ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง