บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” อีสานร่วมประชุม เตรียมพร้อมการจัดงาน รวมพลคนดิจิทัลยกระดับเมืองแก้ปัญหาประชาชน จ.อุดรธานี

5 กุมภาพันธ์ 2563, ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี - นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สถิติจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยวาระหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือของจังหวัดอุดรธานี และ กลุ่มภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี เนื่องในการจัดงานรวมพลคนดิจิทัล ยกระดับเมืองแก้ปัญหาประชาชน ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงาน ที่จังหวัดอุดรธานี