บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีอีเอส” จับมือ “สธ.” ระดมแนวคิด กำหนดทิศทางความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

วานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563), สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 กับหน่วยงานในสังกัด และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ก่อนนำมาใช้ประกอบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัลย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 80 ท่านเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 กระทรวงผ่านการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการสาธารณสุข ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล Health Information Exchange: HIE โดยนำข้อมูลสรุปการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากระบบ Hospital Information System: HIS ของโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยระบบจัดการกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย ก่อนนำมาใช้ประกอบการรักษาพยาบาลได้ทันการและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษา

ภายหลังการประชุม นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งการจัดการภายใต้ระบบดังกล่าวจะไม่มีผู้ใดเที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นอกจากแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตโดยผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเท่านั้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกันนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ และเชิญชวนโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

“กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมบูรณาการการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน และเมื่อคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรที่มีคาดว่าระยะแรกของการดำเนินโครงการจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ด้าน ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลในบางพื้นที่ อาทิ เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งมีข้อมูลและระบบที่ีความพร้อม สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับโครงการฯ ได้ ซึ่งกระทรวงฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง และมองว่าประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่สุขภาพของประชาชน

รศ.ดร.ธีรณี รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ว่า ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมเชิงเทคนิค 2 ครั้ง และมีการเข้าเยี่ยมเพื่อขอความคิดเห็นจากองค์กรตามบริบทที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 10 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 15 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)