บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสาขาภาคตะวันออก และ IOC พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที 1

7 มกราคม 2563, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก, ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC), ผู้แทนจากส่วนบริการกลางและพัสดุ ดีป้า และ สาขาภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 5

โดยปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และ IOC แล้วเสร็จตามขอบเขตงานจ้างฯ งวดที่ 5 คืบหน้าเร็วกว่าแผน 0.86% ได้แก่ 1.ดำเนินการหล่อคอนกรีตเสาอาคารถึงระดับท้องคานชั้น 4 แล้วเสร็จ 2.หล่อคอนกรีตคาน, พื้น, ช่องลิฟต์, บันไดพื้น ชั้น 4 แล้วเสร็จ 3.ก่อผนังอิฐชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 4.วางท่อประปา, ไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ ชั้น 4 แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอาคารสถาบันไอโอที 1 โดยปัจจุบันได้ลงเสาเข็ม และมีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขอุปสรรคในก่อสร้างกับผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้