บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” จับมือพันธมิตร เปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ ปั้น Youtuber วัยเก๋าและผู้พิการ ช่วงวิกฤติ COVID-19

21 เมษายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและความมั่นคง และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ดีป้า พร้อมทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน YouTuber วัยเก๋า และสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ Online”

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะผู้จัดทำแอปพลิเคชันยังแฮปปี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ดร.กษิติธร กล่าวว่า กิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน YouTuber วัยเก๋า และสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ Online” เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ ดีป้า ที่มุ่งหมายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมแนวทางในการสร้างงาน สร้างรายได้จากการเป็น YouTuber อีกทั้งสามารถเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่ห่างไกลให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นโซ่ข้อกลางร้อยรวมสายใยครอบครัวระหว่างสมาชิก “วัยเก๋า” กับ “ลูกหลาน” มาช่วยเหลือเกื้อกูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึง และใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ได้กล่าวถึงความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า คณะวิทยากรมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี อีกทั้งเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสอบถามวิทยากรได้ตลอดระยะเวลาที่เรียน ซึ่งตนเองจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนา เพื่อสะท้อนศักยภาพของผู้พิการให้สังคมได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อไป

สำหรับเนื้อหากิจกรรมในวันนี้เป็นการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube และแนะนำแนวทางการเป็น Youtuber เบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการแนะนำการถ่ายและตัดต่อวิดีโอ การอัปโหลดวิดีโอ การแก้ไขชื่อ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการทำคลิปวิดีโอบน YouTube เทคนิคการสร้างรายได้จากการเป็น Youtuber ตลอดจนวิธีการสร้างคอนเทนท์และวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลอีกด้วย