รู้จัก depa
Q&A
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” พบปะผู้บริหาร-พนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

26 พฤษภาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพบปะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมฉายภาพภารกิจของสำนักงานฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Sydekick for ThaiFightCOVID-19 และ Card2U รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน ThaiFightCOVID.depa.or.th ไม่ว่าจะเป็น รายงานสถานการณ์ โควิด-19 สถิติผู้ป่วยติดเชื้อ สรุปข่าวประจำวัน ฯลฯ และเพจเฟซบุ๊ก JOBD2U by ThaiFightCOVID-19 พื้นที่ช่วยเหลือคนตกงาน คนว่างงาน รวมถึงบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการกำลังคนในสายงานต่าง ๆ เพื่อมาช่วยเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีงานต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งงานด้านไอที และงานที่นอกเหนือจากด้านไอที รวมถึงหลักสูตรเสริมทักษะ Reskill และ Upskill บนแพลตฟอร์มออนไลน์

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึงแผนงานหลังจากนี้คือ การช่วยเหลือภาคประชาชนในการหางาน หาคนเข้าร่วมงาน ทั้งงานด้านไอที และงานที่นอกเหนือจากด้านไอที โดยการเพิ่มฟีเจอร์ JOBD2U by ThaiFightCOVID-19 และฟีเจอร์เสริมทักษะสร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนายตัวเอง และผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในเว็บแอปพลิเคชัน และไม่ลืมที่จะขอบคุณประชาชนที่ติดตามการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร และดิจิทัลสตาร์ทอัพ ฯลฯ ที่ให้ความร่วมมือ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า ได้กล่าวถึงโครงการต่าง ๆ ที่ดีป้ากำลังดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Thailand Digital Valley การพัฒนาสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 7 สาขา เพื่อมุ่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง พร้อมให้แนวคิดแก่พนักงานในการตั้งใจทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ และเพิ่มพูนทักษะความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ ดีป้า เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และทำเพื่อประชาชนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นในยุคดิจิทัล

สุดท้าย ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ยังได้กล่าวถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมให้เป็นไปตามค่านิยมของสำนักงานฯ (EQSSS) ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน