รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” จับมือ “Nipa” แลกเปลี่ยนความคิด มุ่งยกระดับธุรกิจสู่คลาวด์

เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2564, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดสัมมนาออนไลน์ Webinar ร่วมกับ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้หัวข้อ Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึง กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้โตไปสู่ Digital Innovation โดย ดีป้า มีวัตถุประสงค์จะมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ กับผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต ด้าน ดร.อภิศักดิ์ จุลยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมนำเสนอ แนวทางแก้ปัญหาใหม่ สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ “เปลี่ยน” จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น

ขณะที่ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “Cloud and the Future of Digital Business” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ โดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์

และ ดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data” พูดถึงบทบาท และข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีคลาวด์ เมื่อนำมาใช้ในการทำ Digital Transformation ในองค์กรเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากโลกแห่งข้อมูลอันมากมายในปัจจุบัน