รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ผนึกความร่วมมือกับ TikTok ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัลคอนเทนต์และพัฒนาอินฟลูเอนเซอร์ไทย

23 กุมภาพันธ์ 2564 -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล ดีป้า จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ว่าด้วย “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทต์ (Digital Content) และอินฟลูเอนเซอร์ไทย” ในการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานและอาชีพพร้อมช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และผลิตคอนเทนต์คุณภาพสู่สังคมไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ดีป้า มีแผนที่จะทำโครงการ Workshop สำหรับ SMEs เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเล็งเห็นว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงได้ร่วมมือกับทาง TikTok ในการต่อยอดและขยายตลาดทางธุรกิจ อีกทั้งโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนผู้ใช้แพลตฟอร์ม TikTok

ทั้งนี้ ดีป้า เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังกับ TikTok ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือที่ดีทั้งในแง่ของการสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย ตลอดจนนำไปสู่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม TikTok ในการต่อยอดและขยายตลาดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head Of Public Policy ของ TikTok กล่าวว่า TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ที่ผ่านมาเราไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาประสบการณ์บนแพลตฟอร์มให้กับผู้ใช้ของเราเท่านั้น แต่ TikTok ยังคงเดินหน้าพัฒนา Ecosystem ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งสำหรับผู้ใช้ครีเอเตอร์ พันธมิตรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับ TikTok ให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิง โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้าและ TikTok ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือก้าวสำคัญของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกำลังคนที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศดิจิทัลไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดีป้ามีแผนในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ สามารถสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์พร้อมขับเคลื่อนสังคมออนไลน์ให้มีคุณภาพผ่านแพลตฟอร์ม TikTok

พร้อมกันนี้ ดีป้า ได้สร้างช่องทางสื่อสารบน TikTok ชื่อ @depathailand เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงโครงการต่าง ๆ จากทาง ดีป้า ได้สะดวกยิ่งขึ้น