รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ร่วมกับ “สวทช.” หารือแนวทางความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย

23 กุมภาพันธ์ 2564, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า นำโดย ดร.สักกเวท ยอแสง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค และคุณอนันตพงษ์ สุขเกษม ผู้จัดการงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. หารือแนวทางความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย โดย ดร.สักกเวท กล่าวถึงการดำเนินงานของดีป้าในโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันในแนวทางการร่วมมือในการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 ให้สามารถต่อยอดในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ตลาดภาครัฐอีกด้วย