รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ร่วม “เจดีเซ็นทรัล” แชร์เทรนด์ธุรกิจ E-COMMERCE แนะ SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัลลดต้นทุนพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564, ออนไลน์ - นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ THAILAND’S E-COMMERCE: Trends and Opportunities to Drive Economy through SMEs ร่วมกับ นายวินเซนต์ หยาง ประธานกรรมการบริหาร และ นายก่อลาภ สุวัชรังกูร ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เจดีเซ็นทรัล โดยได้ร่วมพูดคุยถึงเทรนด์ของธุรกิจ E-COMMERCE ในไทย และบทบาทของ E-COMMERCE ต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดอันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจต่อไป

โดยนายฉัตรชัย กล่าวว่า “ภาพรวมของตลาด E-COMMERCE ปัจจุบันยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ามากกว่า 4 ล้านล้านบาทในปี 2562 เติบโตกว่าร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกปัจจัยหลักทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และการดำเนินชีวิตสู่นิวนอร์มอล เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ผ่านการทำกิจกรรมทางธุรกิจและการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยในประเทศไทยกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40 ดำเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram หรือ Social Commerce ขณะที่ร้อยละ 35 ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (E-Marketing Place) ในการดำเนินธุรกิจ และร้อยละ 25 เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้า จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจ SME ที่สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า ที่สามารถเลือกรูปแบบของแพลตฟอร์มให้ตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือร้านค้าซึ่งต้องใช้ต้นทุนที่มาก”

สำหรับการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน JD CENTRAL JOYFUL AWARDS ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์บนแพลตฟอร์ม JD CENTRAL เป็นครั้งแรก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมย้อนหลังการมอบรางวัลและเสวนาดังกล่าวได้ทาง https://www.facebook.com/370873143344730/posts/1176895002742536/?d=n