รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" มัดรวมเทคนิคช่วยผู้ประกอบการสร้างยอดขาย ผ่านช่องทาง LINE OA , e-Payment, TikTok

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564, กรุงเทพมหานคร - นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Workshop: เสริมเทคนิคการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการ Smart Economy Showcase

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และรู้จักใช้ช่องทางและเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ ในการเพิ่มช่องทางการขาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รวบรวมวิทยากรแถวหน้าในแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อสุดร้อนแรง ไม่ว่าจะเป็น “เคล็ดลับการใช้ Social Commerce ในการทำธุรกิจ เพิ่มยอดขาย LINE OA” โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ บริษัท AIYA “ปรับธุรกิจสร้างโอกาสจากการใช้ e-Payment พร้อมทดสอบใช้งานฟรี” โดย คุณมิญฐ์ญา แรกข้าว จาก บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการนำเสนอช่องทางการตลาดใหม่บนแพลตฟอร์มที่ร้อนแรงแห่งยุคนี้ ในหัวข้อ "เติบโตธุรกิจไปกับ TikTok for Business" โดย คุณเกวลิน ลาภกิจถาวร Account Strategist จาก Tiktok Thailand

กิจกรรม Workshop: เสริมเทคนิคการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมอย่างอบอุ่น โดยเป็นไปภายใต้มาตรการบริหารจัดงานด้านสาธารณะสุข การเว้นระยะห่าง ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดภายในบริเวณงาน