บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า ร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลาและบริษัท CITYDATA ผลักดันการใช้งาน Mobility Intelligence ช่วยจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลนครยะลาผ่านแพลตฟอร์ม Citydash

16 สิงหาคม 2564, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ร่วมกับ เทศบาลนครยะลา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ บริษัท CITYDATA ร่วมหารือในการประยุกต์ใช้งาน Mobility Intelligence ช่วยจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลนครยะลาผ่านแพลตฟอร์ม Citydash ซึ่งเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของประชากรผ่านอุปกรณ์ smartphone ในจังหวัดยะลาและพื้นที่โดยรอบ วิเคราะห์รูปแบบการเดินทาง ความหนาแน่นของประชากร และนำมาบริหารจัดการมาตรการล็อคดาวน์พื้นที่ในเทศบาลนครยะลา รวมถึงติดตามและแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงสูงอีกด้วย

โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ให้ความเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์ COVID-19 นี้อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมหลังจากผ่านสถานการณ์ไปได้อีกด้วยเช่น การนำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ หรือวางแผนการขนส่งสาธารณะ หรือผังเมืองเพิ่มเติมได้อีกด้วย