บริการ
TH
EN
TH
CN

สุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเชียเสด็จเยื่ยมชมความงดงาม Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai ณ นครดูไบ

19 ธันวาคม 2564 เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — สุลต่านชาราฟุดดิน อิดริส ชาห์ และเตงกู ประไหมสุหรี นอราชิกิน พระชายา แห่งรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเชีย เสด็จอาคารแสดงประเทศไทย โดยมี นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Thailand Pavilion Director รับเสด็จและได้นำชมนิทรรศการภายในอาคารฯ และก่อนเสด็จกลับ ได้ประทับบนรถตุ๊กๆ เหมือนเมื่อครั้งเสด็จประเทศไทย ทั้งนี้ ได้เสด็จอาคารแสดงประเทศไทยเป็นประเทศแรก หลังจากอาคารแสดงประเทศมาเลเชีย