รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้าเหนือบน” สุดปัง ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ อยากเป็น YouTuber ทำยังไงดี ?

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ,ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเริ่มต้นการเป็น YouTuber ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง โดยได้บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและต้องใช้ประกอบในการทำวีดีโอ ซึ่งปูพื้นฐานตั้งแต่การเริ่มต้นสมัคร ความแตกต่างของช่อง YouTube ส่วนตัวและช่อง YouTube สำหรับแบรนด์ในการขายสินค้าของร้านค้า อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Trends ที่กำลังเป็นกระแส การวิเคราะห์ข้อมูลช่อง YouTube ของตนเอง การตัดต่อวีดีโอ และการทำ Workshop เพื่อผลิตสื่อออกมาสู่ช่อง YouTube ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน และศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเบื้องต้นให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 25 ราย จากหลากหลายธุรกิจ เช่น คลินิกทันตกรรม ธุรกิจขายเสื้อผ้าเด็ก ธุรกิจกาแฟ ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ธุรกิจเบเกอรี่ ธุรกิจสตูดิโอ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสอนภาษา เป็นต้น และต้องการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตนเอง