บริการ
TH
EN
TH
CN

รมว.ดีอีเอส ปลื้ม เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี สู่เกษตรสมัยใหม่ ผลผลิตเพิ่ม รายได้เพิ่ม

29 เมษายน 2565, จังหวัดสิงห์บุรี – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้การต้อนรับ พาคณะเยื่ยมชม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มผู้ผลิตเห็ดอินทรีย์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน ซึ่งจะฉีดพ่นน้ำปรับสภาพอุณหภูมิและความชื่นภายในโรงเรือนอัตโนมัติให้มีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน สามารถได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ถึง 2,500 บาทต่อเดือน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองยาว ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มผู้ปลูกข้าว ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดรนเพื่อการเกษตร สามารถประหยัดเวลาในการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ อีกทั้งทำให้การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น กว่า 60 กิโลกรัมต่อไร่ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นลดค่าแรง กว่า 1,500 บาทต่อไร่

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวให้กำลังใจ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 2 กลุ่ม ในช่วงสถานการณ์น้ำมันแพง ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งการเปิดใจและปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการเกษตร เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทดแทนแรงงาน และสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่การเกษตรอัจฉริยะ หรือการเกษตรสมัยใหม่