บริการ
TH
EN
TH
CN

depa x Tech Mahindra ร่วมหารือหาโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างการประยุกต์ใช้ในประเทศ

5 พฤษภาคม 2565 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสพร้อมทีมงานฝ่ายสถาบันไอโอทีและและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมหารือกับ Tech Mahindra บริษัทชั้นนำจากประเทศอินเดียด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 5G, Blockchain, Quantum Computing และ AI เพื่อการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

ในโอกาสนี้ Tech Mahindra ได้แนะนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งทั้งยกตัวอย่าง Use Case ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในอุตสาหกรรม Healthcare เพื่อดูการทำปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุล โดยทดสอบในปอดซึ่งมีการสร้างแบบจำลองจาก 3D Printing การใช้เทคโนโลยี Quantum Computing ในอุตสาหกรรมการเกษตร การนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร และ อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AR/VR บนโลก Metaverse ผสมผสานกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น การปฐมนิเทศให้กับพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ Tech Mahindra ได้แสดงความสนใจในการที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และพัฒนาในประเทศไทย โดยจะนำเสนอรูปแบบความร่วมมือมาให้ดีป้าในโอกาสต่อไป