บริการ
TH
EN
TH
CN

การผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่าเมล็ดพันธุ์ดิจิทัล เริ่มขึ้นแล้ว

30 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดีป้า ร่วมกับ SEED Thailand จัดกิจกรรม Digital Youth Network Thailand ภายใต้โครงการ HACKaTHAILAND 2023 DIGITAL INFINITY ส่งต่อแนวคิด Digital Literacy แนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี รวมทั้งสิ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยเริ่ม ภาคกลาง เป็นภูมิภาคแรก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภายในกิจกรรมดังกล่าวผศ.ดร.ณัฐพล ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมพูดคุยกับเยาวชนอาสาดิจิทัลกว่า 200 คน ถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัล ความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม ทักษะพื้นฐานในเชิงข้อมูล (Data Literacy) ตลอดจนแนวทางการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิต

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้นำอาสาดิจิทัล มากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัลพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Fake News Detection, 21st Century Opportunity และ Digital Skill and Knowledge พร้อมด้วย Workshop Intensive ที่จะช่วยผลิตเยาวชนคุณภาพเข้าไปมีบทบาทในการผลักดัน เครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล (DIGITAL YOUTH NETWORK THAILAND)

ดีป้าพร้อมสนับสนุนเหล่าเมล็ดพันธุ์เยาวชนดิจิทัล ผ่านกิจกรรมประกวดโครงการจากเยาวชนทั่วประเทศใน หัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมดิจิทัล” ซึ่งมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท ประกาศผลใน งาน HACKaTHAILAND Grand Final Days ในเดือนสิงหาคม 2566

สำหรับในภูมิภาคถัดไป ดีป้าจะยกขบวนความรู้ดิจิทัล ไปยังภูมิภาคใดโปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.hackathailand.com/ หรือ Facebook Digital Youth Network Thailand