บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 4

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565