บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566