บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ไฟล์ประกาศ:เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563