บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างโครงการ Seniors Go Digital Campaign เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ : download

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565