บริการ
TH
EN
TH
CN

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอลิเดียน เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อและสามารถนำเงินมาลงทุนขยายธุรกิจหรือเป็นทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจ