บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า เร่งปั้น Digital Start up ด้าน Edtech เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

ดีป้า เร่งปั้น Digital Start up ด้าน Edtech เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: Edtech ต่อยอดการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : วันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ องค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจเริ่มต้นที่จดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี

เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ