บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562