บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง

Downlond เอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563