บริการ
TH
EN
TH
CN

รายชื่อศูนย์ซ่อม และชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

รายชื่อศูนย์ซ่อม และชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

ดาวน์โหลด