บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565