บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2

ราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562