บริการ
TH
EN
TH
CN

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยร่วม Alibaba Netpreneur Training : Thailand Program ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน

อาลีบาบา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ (NIA) และ Gobi Partners จัดโครงการ Alibaba Netpreneur Training : Thailand Program เสริมทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองจากอาลีบาบาโดยตรง ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรบจะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจที่จะปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ, เรียนรู้ถึงการทำธุรกิจของอาลีบาบา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงความสำเร็จในปัจจุบัน, หลักการเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจดั้งเดิมสู่ธุรกิจดิจิทัลในประเทศจีน ตลอดจนการเสริมทักษะกลวิธีการคิดเพื่อจะพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และ ระบบนิเวศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 กันยายน 2562 ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562 สถานที่ เมืองหังโจว ประเทศจีน รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html