บริการ
TH
EN
TH
CN

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานส่วนกลาง พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานส่วนกลาง พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด