บริการ
TH
EN
TH
CN

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ฉบับที่3 แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ฉบับที่3 แก้ไขเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด