บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Event and Marketing Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด