บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา downlond เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 7-10 มีนาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565