บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565