บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการ Big Data & Cloud Computing 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงาน Big Data & Cloud Computing 2021 (ครั้งที่ 3) ภายใต้แนวคิดหลัก Big Data & Cloud Computing : Essential Technology Duo of New Normal Practices ซึ่งเป็นการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online Conference ผ่าน Zoom Webinar

ดาวน์โหลด