บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 007-2560price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 16 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: รายละเอียด

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 16 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560