บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (60 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: mid-price-notebook60unit22.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 26 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ebid 003-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2561

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 3 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561