บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565