บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565