บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 -23พฤศจิกายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 :download

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564