บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า นำชุมชนฝ่าภัยวิกฤตเศรษฐกิจวิถีใหม่ ยกระดับรายได้ด้วยดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

รายละเอียดโครงการ:

1

  • ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 24 พฤศจิกายน - วันที่ 27 ธันวาคม 2564
  • ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 มกราคม 2565
  • ประกาศผลการพิจารณา: ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

  1. ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
  2. เอกสารแนวทางการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท 2565 ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ส่วนกลาง ติดต่อ 02-026-2333 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคใต้ตอนบน ติดต่อ 064-229-2131 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง ติดต่อ 063-102-2452 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคตะวันออก ติดต่อ 089-500-7478 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคอีสานตอนกลาง ติดต่อ 092-134-1330 อีเมล [email protected]