บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565