บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้และ มทบ 11 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

22 พฤศจิกายน2561 depa จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 โดยได้รับความอ นุเคราะห์พันธ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้กรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนกำลังพลทหารและยานพาหนะ จากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ในการขนย้ายกล้าไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้ สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ จัดขี้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี

บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากเหล่าพนักงาน depa อาจารย์ น้องๆ นักเรียน และพี่ๆ ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี